Firmy

Osobní a klientská SWOT analýza a její využití v praxi při práci s klientem
Dvoudenní akreditovaný kurz pro pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.
Více informací zde.

Týmová podpora a supervizní setkání pracovníků v oblasti práce s Neslyšícími (tlumočníci, sociální pracovníci, operátoři služeb neslyšících aj.) - lze využít v období krize týmu, nebo ve fázi sestavování týmu. Podpora komunikačních dovedností, prevence syndromu vyhoření.

Já jako hodnotný člen týmu - posílení jak týmové koherence a sounáležitosti, tak ukotvení jednotlivých členů v týmu, pomoci získat přirozený sebe náhled. Práce se zpětnou vazbou.

Tým jako komunikační dynamická skupina - komunikační strategie, diplomatické vyjednávání, asertivita aj. potřebné techniky úspěšné komunikace nejen na pracovišti. Verbální a neverbální komunikace. Pojetí kulturních specifik komunikace a práce s nimi.

Syndrom vyhoření - rozpoznání, prevence, řešení, následky neřešení.

Hranice - jak si udržet svou hodnotu, své soukromí, vztah nadřízený s podřízeným, přijetí sebe ve svém místě v životě a ve svém místě v práci.

Osobnostní rozvoj - etika, empatie, asertivita, sebe přesah a sebe odstup. Soft skills a jiné žádoucí dovednosti.

Vše v českém jazyce i v českém znakovém jazyce.