Rodiny

Intuitivní souznění s dětmi.

Vývoj partnerského vztahu a péče o něj.

Zvládání agrese dětí a své vůči nim.

Překonání strachu z mezníků života (vztah, manželství, narození, rodičovství, odchod dětí).

Vztahové konstelace v rodině - sourozenci a další vazby.

Neplodnost – možnosti řešení.

Pěstounská témata.

Vše v českém jazyce i v českém znakovém jazyce.